Dobranov 78, 471 21 Česká Lípa +420 487 882 288 obchod@krofian.cz
img
Krofian

Co lze stihnout za 1,4, sekundy?

Co lze stihnout za 1,4, sekundy?

Náš výrobek - plně automatická linka na kompletování uzávěru na vak s tekutinami- vyrobí za 1,4 sekundy požadovaný kus výstupního produktu.
Celkem 10 metrů dlouhá výrobní linka s lineárním dopravníkem a spoluprací 4 robotů, svařováním, kamerovou detekcí a výstupní kontrolou vyrobí najednou hned čtyři kusy požadovaného produktu.
Za 5,6 sekundy se do přepravky na výstupní produkty poskládají 4 naráz. Spotřeba je 1 600 komponentů, která vydrží technologii zásobovat na 45 minut kompletace, než na celkem 12 stanicích proběhne kompletovací a testovací cyklus.
Výzvou nebyl ani tolik takt stoje, jako vysoké nároky na čistotu prostředí. Kromě požadavků na materiály z ušlechtilé oceli musí veškerá manipulace s produktem probíhat pod úrovní výroby, aby nedošlo ke kontaminaci provozními kapalinami shora.
Již třetí zakázka pro zákazníka z potravinářského průmyslu je pro nás signálem, že své práci rozumíme a umíme koncipovat řešení do různých odvětví!

img
docxfilePDF