Dobranov 78, 471 21 Česká Lípa +420 487 882 288 obchod@krofian.cz
img
Krofian

Řešení

Technologie na míru potřebám zákazníků mohou být jako polautomatické, s předem daným počtem operátorů, tak plně automatické bez lidského faktoru.

Využíváme know how, nabyté lety vývojové praxe v oblasti průmyslových technologií a navrhujeme technologická pracoviště tak, aby plně odpovídala individuálním požadavkům na takt, prostředí a výstupní produkt. Řešíme způsobem lineárních dopravníků, otočných karuselových pracovišť, integrací robotických buněk a dalších technologických postupů v závislosti na složitosti zadání.

Karuselová pracoviště

Karuselová pracoviště mají největší využití tam, kde se potkává důraz na kompaktnost a vyšší dynamiku montážního procesu – otočení karuselu v řádu desetin sekundy. Je zde z pravidla vyšší procento automatických operací. Díky otočnému systému je možné zakomponovat různé technologické procesy nebo robotická pracoviště na menším půdorysu. Častěji je toto řešení používáno pro plně automatické systémy.

Mám zájem
img
img

Lineární systémy

Pro lineární systémy využíváme nejenom standardizovaných pásových dopravníků, ale i přesné a dynamické řetězové dopravníky – přesun dopravníku v řádu desetin sekundy i do čistých prostor a nebo potravinářského průmyslu. Jsme integrátoři systému Bosch Rexroth.

Mám zájem

Robotické buňky

Pro stále větší část automatických operací je využíváno robotů, implementujeme čtyřosé, šestiosé i roboty pro paralelní kinematiku. Robotické buňky umí v závislosti na naprogramování nahradit operátora v celém spektru mechanických operací. Umíme využít jak plně naprogramovaných procesů, tak adaptabilní navádění kamerovými systémy a osazením robota nejrůznějšími technologiemi.

Mám zájem
img
img

K-Design

Navrhli jsme a používáme vlastní patentovaný design strojů, rámů, stolů a modulárních buněk – K-modulů. K modul je sestava předem připravených dílů, ze kterých složíme výslednou technologii. Díky použití naší knihovny modulů krátíme čas v konstrukční fázi a umíme pružněji reagovat na případné změny v zadání či při updatetu technologie.

Mám zájem

Příklady unikátních řešení pro technologické uzly

  • kamerové analýzy
  • nanášení teplovodivé pasty
  • ultrazvukové sváření
  • použití delta robotů

img
img
Poptávka
Poptávka

Chcete automatizovat výrobu?

Již více než 22 let vyvíjíme inovativní řešení pro automatizaci výrobních procesů do všech odvětví průmyslu. A rádi navrhneme
a zrealizujeme průmyslovou automatizaci na míru i vám. Vyplňte poptávkový formulář. Brzy se ozveme.

docxfilePDF